Sylwester Bartczak

Życie codzienne mieszkańców Jaworzyny

Życie codzienne mieszkańców Jaworzyny

Ożywioną działalność społeczno – kulturalną rozwijały różnego rodzaju organizacje zawodowe, społeczne, młodzieżowe, sportowe, kobiece o zasięgu ogólnokrajowym bądź lokalnym, które aktywizowały mieszkańców zapewniając im jednocześnie szereg imprez i atrakcji rozrywkowych. Należały do nich: Męskie Towarzystwo Gimnastyczne, Związek Kolejarzy, Żeńskie Towarzystwo Gimnastyczne, Męskie Koło Śpiewacze – Niemiecka Pieśń, Koło Teatralne, Gminny Związek Niemieckiego Czerwonego Krzyża, Kobiecy […]

 Sylwester Bartczak

Początki szkolnictwa w Jaworzynie Śląskiej

Początki szkolnictwa w Jaworzynie Śląskiej

W XIX wieku szkolnictwo w Prusach posiadało charakter wyznaniowy i dzieliło się na ewangelickie i katolickie. Ale określenie „wyznaniowy” w stosunku do szkolnictwa nie oznaczało tego samego na początku i przy końcu XIX stulecia. W średniowieczu szkoła była w każdym calu nieodłączną córą kościołów. W Prusach na początku XIX wieku dokonano sekularyzacji dóbr kościelnych, likwidacji […]

 Sylwester Bartczak

Gospodarcze dzieje Jaworzyny Śląskiej

Gospodarcze dzieje Jaworzyny Śląskiej

Jaworzyna Śląska jest zabudowana na planie czworokąta, z którego rogów wychodzą ulice przelotowe: Wolności, 1 Maja i Świdnicka. Osią wiążącą, a jednocześnie punktem centralnym, stała się strefa kolejowa biegnąca z południowego wschodu na północny zachód, która podzieliła miejscowość na część starszą – północną i młodszą – południową. Czynnikami decydującymi o kierunkach zabudowy był las na […]

 Sylwester Bartczak

Jaworzyna Śląska i stan wojenny

Przedstawiamy fragmenty rozmowy, którą przeprowadziliśmy w dniu 16 września 2011 roku z Panem Janem Dochniakiem, który odpowiedział nam między innymi o realiach lat osiemdziesiątych w Jaworzynie Śląskiej w kontekście Stanu Wojennego.

 Sylwester Bartczak

Kościół parafialny p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP

Kościół parafialny p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP

Kościół parafialny p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP został zbudowany w 1897 roku, w stylu neogotyckim. Pierwszy zapis w księgach metrykalnych został dokonany 14 lutego 1897 roku. Zanim nastąpiło erygowanie parafii, tutejsi mieszkańcy należeli do parafii Wierzbna. Okres lat 1897-1946 jest bliżej nieznany, ponieważ zaginęła kronika parafialna i trudno uzyskać jakiekolwiek informacje o życiu wspólnoty katolickiej […]

 Sylwester Bartczak

Sanssouci – dawne miejsce wypoczynku

Sanssouci – dawne miejsce wypoczynku

Powstanie tego obiektu rekreacyjnego szacuje się na 1923 rok, kiedy to na terenie stawów pomiędzy Piotrowicami Świdnickimi (dawne Peterwitz) a Jaworzyną Śląską (Koenigszelt) Richard Kunert rozpoczął budowę lokalu gastronomicznego. Stawy powstały najprawdopodobniej w związku z budową pobliskiej linii kolejowej. Na przełomie XIX i XX wieku nie istniała jeszcze jaworzyńska żwirownia, więc miejsce kąpieli i wypoczynku […]

 Sylwester Bartczak

Tak zaczęła się historia Jaworzyny

Tak zaczęła się historia Jaworzyny

W chwili otwarcia linii kolejowej z Wrocławia do Świebodzic nie było jeszcze na mapach miejscowości, której miało przypaść zaszczytne miano najstarszego węzła kolejowego na Śląsku. Gdyby Świdnicę, miasto – twierdzę, ogłoszono miastem otwartym wcześniej, niż dopiero w 1866 roku, to przebieg tej linii, być może byłby inny. Tymczasem szlak wytyczono w odległości około 10 km […]

 Sylwester Bartczak

Wizyta u seniorów

Relacja wideo z naszej wizyty u członków Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, w dniu 7 czerwca.