O projekcie

 

Celem projektu „Jaworzyna Śląska dawniej i dziś” jest zebranie informacji na temat historii Gminy Jaworzyna Śląska.
Projekt rozpoczął się dzięki dofinansowaniu z programu „Bank Ambitnej Młodzieży” Fundacji Banku Zachodniego WBK S. A., który ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa polskiego.
Zwracamy się z prośbą do wszystkich osób, które są w stanie pomóc naszej instytucji i młodzieży zaangażowanej w projekt w uzyskaniu informacji na temat historii Gminy Jaworzyna Śląska. Szczególnie cenne są dla nas stare zdjęcia, dokumenty oraz oczywiście wspomnienia osób, które pamiętają takie momenty jak chociażby zasiedlanie naszego regionu po II Wojnie Światowej.
Wszystkich, którzy mogą pomóc prosimy o kontakt z Sekretariatem SOKiBP bezpośrednio, pod numerem telefonu 74 8584136 lub 513 186 132 lub poprzez pocztę elektroniczną: historia@sokibp.pldid_logo_2013