Sylwester Bartczak

Rys historyczny Jaworzyny Śląskiej i okolic

Rys historyczny Jaworzyny Śląskiej i okolic

Pierwsze wiadomości o osadach wchodzących w skład obecnej gminy Jaworzyna Śląska pochodzą z połowy XII wieku, ale wykopaliska archeologiczne świadczą o tym, że początki tutejszego osadnictwa wyprzedzają znacznie okres kształtowania się ustroju feudalnego na Śląsku. Wiek VIII – X to okres plemiennego państwa Ślężan. Na początku wieku X Śląsk staje się częścią państwa czeskich Przemyślidów. […]